Blog chứng khoán: Thử thách phía trước

iTrader

Thị trường tiếp tục tăng điểm và các chỉ số hướng tới ngưỡng cản cứng hơn. Thanh khoản có dấu hiệu giảm khá nhanh và có khả năng còn giảm nữa trong tuần tới...

HOSE chuẩn bị nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 lên 100 cổ phiếu

Thuỷ Tiên

HOSE dự tính nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu hiện nay lên 100 cổ phiếu, áp dụng từ năm 2021...